Det är viktigt för oss att Ni känner Er trygga med behandlingen av de uppgifter Ni lämnar till oss.
Vi behandlar och skyddar personlig information med största omsorg och uppmärksamhet.
När vi behandlar personuppgifter följer vi relevanta bestämmelser, inklusive GDPR.

När vi talar om GDPR menar vi den nya europeiska förordningen som trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018.
Den ersätter nuvarande PUL.

Har Ni frågor angående vårt dataskydd, vänligen maila eller ring oss.

Allmänna villkor

Cookiepolicy

Dataskyddspolicy

Underbiträden