Virtuell privat server (VPS)

Med en virtuell privat server (VPS) hyr du dedikerad kapacitet av oss i form av hårdvara och internet kapacitet. Detta är en flexibel lösning då man lätt kan skala upp och ned sin server lösning.

Drift och Underhåll

Välkommen att samarbeta med ftech. Till ett fast månadspris driftar vi er it-miljö. Tillsammans finner vi en lämplig nivå på underhållet som stämmer överrens med er verksamhet.

Uppgradera server

Det är inte bara viktigt att hålla sin nuvarande server up-to-date. Ibland behöver den uppgraderas ordentligt, kanske med både ny hård- och mjukvara.