konsultationInom ftech finns breda och långtgående erfarenheter kring nät, infrastruktur och projektledning.  Oberoende vilken fas er verksamhet befinner sig i kan ftechs konsulter hjälpa er. Vi har flera engagerade och rutinerade konsulter som hjälper er med planering, utveckling och implementering.

Vår kunskap är djupgående och vi är vana att driva migrering-, utveckling- och optimeringsprojekt, både kring fibernät och nätbyggnad. Våra medarbetare har varit med och startat och drivit utbyggnaden av fibernät på flera platser. Vi har ofta längre uppdrag för planering och projektledning för olika IT- och telekomorganisationer.

Vi har goda kunskaper inom att utveckla och drifta servermiljöer, både fysiska och virtuella. Vi vet hur olika system fungerar och kan hjälpa dig att få en stabil och säker serverplattform för dina behov.

Om du behöver hjälp, det kan röra sig om it-problem, licensfrågor, inköp, säkerhet, installation mm. Då är du varmt välkommen att kontakta oss på ftech, vi kommer ut och hjälper dig.

Dagligen köper vi in hård- och mjukvara. Allt från servrar och switchar till mjukvaror och kablage. Vi vet vad som fungerar och vad som behövs i just ditt fall.