Välkommen att samarbeta med ftech. Till ett fast månadspris driftar vi er IT-miljö. Tillsammans finner vi en lämplig nivå på underhållet som stämmer överrens med er verksamhet.

Ni får prioritet vid inköp och supportärenden. Vid ytterligare konsultation utgår en i kontrakt fastställd timersättning.

Fördelar för dig som kund:

• Tillsammans bygger vi en relation och ni som kund erhåller en dedikerad IT-partner

• Kontinuitet, regelbundna besök skapar säkerhet och undanröjer onödiga problem

• Korrekt och uppdaterad dokumentation över er IT-miljö

• Certifierade tekniker

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.