VPSHar ni idag en ganska ny fysisk server som ni inte vill byta till en virtuell. Då är en co-location en bra lösning.

Vi har i idag serverhallar både i Stockholm och Nynäshamn. I den primära ställs vanligen kundservrar in för att sedan skicka backupdata till någon av de sekundära hallarna.

Serverhallarna är klimattempererade och larmade. UPS och dieselbackup ingår. Inpassering sker med personal från ftech eller med väktare. Till det yttre skalskyddet finns även inpassering och övervakning med kamera.

Fördelar för dig som kund:

• Tillsammans bygger vi en relation och ni som kund erhåller en dedikerad IT-partner

• Lätt att bygga på med flera tjänster

• Hög tillgänglighet och säkerhet

• Certifierade tekniker