Vid köp av dator via ftech med tillägget Grundinstallation av dator till fastpris ingår följande;

Innan leverans

 • Uppdatering av Windows till senaste version inkl. de senaste Windows-uppdateringarna
 • Uppdatering av samtliga drivrutiner via tillverkarens verktyg (ex. Lenovo Vantage)
 • Installation av PDF-läsare, arkivhanterare, fjärrstyrningsklient och ev. Office-paket
 • Avinstallation av onödiga programvaror, sk bloatware
 • Diskrensning (rensa upp ex. gamla Windows-uppdateringar)
 • Aktivering av BitLocker (diskkryptering)
 • Skapande av ev. lokala konton
 • Uppmärkning av dator
 • Dokumentering av serienummer etc. för ev. garantiärenden

På plats hos kund

 • Fysisk installation av hårdvara
 • Ev. anslutning till AD-domän
 • Installation av enstaka programvaror (maximalt 30 minuter)

Arbete som ej innefattas i ovanstående punkter debiteras löpande enligt gällande timtaxa.